Cronfa Cynhwysiant Gweithredol

Ydych chi wedi bod yn ddi-waith am dros 12 mis ac yn anweithgar yn economaidd? Ydych chi’n byw yn RCT? Ydych chi dros 25 oed ac yn byw mewn tŷ heb swydd, gyda sgiliau cyfyngedig neu oes gennych cyflwr sy’n cyfyngu eich gwaith neu’n dros 54 oed?

Os ydych chi’n gallu ateb y cwestiynau canlynol gyda ‘ydw’ efallai byddech chi’n gymwys i cymryd rhan yn y prosiect CAM YMLAEN.

Pam nad ydych yn cymryd fantais o’r gefnogaeth un i un a fydd yn teilwra rhaglen o weithgareddau i gwrdd â’ch anghenion, datblygu hyder a sgiliau. Mae’n cynnwys hyfforddiant, tystysgrifau a chymwysterau am ddim i’ch helpu i gyflawni nodau cyflogaeth realistig.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Capitol Training Ltd gan defnyddio:
Ffôn: 01443 686118